search
  Kişisel Verilerin Korunması

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

   

  1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

   

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamınca Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. KVKK hükümlerine göre kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. KVKK kapsamında, www.villabiz.com.tr alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden yaptığınız işlemlere ilişkin kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

   

  (“Villa Biz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda, amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenecektir. İşbu Aydınlatma Metni dokümanında İnternet Sitesi “Platform” olarak anılacaktır.

   

  Bu Aydınlatma Metni, Villa Biz’ın veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin KVKK’nın 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Şeffaf ve hesap verebilir olma Villa Biz için önemlidir. Bu kapsamda, Aydınlatma Metni’nde; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

   

  Villa Biz, Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, yargı kararları, kişisel veri işleme ve/veya aktarma yöntemlerinin, amaçlarının, sebeplerinin değişmesi veya benzer gelişmeler olması durumunda güncelleyebilir. Aydınlatma Metni’nin güncellenmesi halinde, güncel metin Platform üzerinden yayınlanacaktır. Villa Biz, kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin faaliyetleri çerçevesinde Platform üzerinden başkaca aydınlatma metinleri, kurallar, koşullar veya sair açıklamalar yayınlayabilir. Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan hususlara ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde info@villabiz.com.tr e-posta adresinden bizlerle iletişime geçmenizi rica ederiz.

   

  2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Yasal Dayanaklar

   

  Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimizdendir. Villa Biz tarafından kişisel verileriniz; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

   

  Villa Biz, kişisel verileri; Platform, yetkili acenteler, hizmet sağlayıcıları, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, Platform üzerindeki mesajlaşma programları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla; görsel, işitsel, fiziksel, elektronik, sözlü veya yazılı olarak; ticari ilişki kurmak, iş başvurusu almak, teklif vermek, sözleşme ilişkisi tesisi, kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla ve/veya meşru menfaatleri çerçevesinde; KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir.

   

  Villa Biz’ın sosyal medya platformu olarak kullandığı Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube kanalları üzerinden Villa Biz ile etkileşime geçtiğinizde, ilgili sosyal medya platformuna sağladığınız kişisel verileriniz de Villa Biz tarafından işlenebilmektedir. Bununla birlikte, sosyal medya platformlarının kullanımının, sağlanan içeriklerin ve özelliklerin, ilgili platformun kendi gizlilik ve kullanım politikalarına tabi olduğunu belirtmek isteriz.

   

  Çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olmak ve hizmetlerimizde oturum açabilmenizi sağlamak için “tanımlama bilgileri” (çerez veya cookie) kullanır. Villa Biz, platform üzerinden çerezler aracılığıyla farklı amaçlar doğrultusunda kişisel veriler toplamaktadır. Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen metin dosyalarıdır. İnternet sitelerinin etkin bir şekilde ve ziyaretçilerin tercihlerine yönelik çalışması ve ayrıca internet sitesinin yöneticilerine bilgi imkanı sağlaması amacıyla, neredeyse tüm internet sitelerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaretçilerimizin tercihlerini belirlemek, spesifik bir sayfaya yönelik talepleri saptamak, platform kullanım tecrübesini geliştirmek, servislerimizi güvenli tutmak ve kullanıcılarımıza çevrimiçi davranışsal reklam faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kullanılmaktadır.

   

  İnternet Sitemizde, Google Inc.’a ("Google") ait bir analiz hizmeti olan Google Analytics kullanılmaktadır. Google Analytics ise “tanımlama bilgileri”, yani bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesinin tarafınızdan kullanılmasının analiz edilmesini sağlayan metin dosyaları kullanmaktadır. İnternet sitesinin kullanımıyla ilgili olarak tanımlama bilgileri tarafından oluşturulan bilgiler, Google'ın ABD'deki bir sunucusuna iletilir ve burada saklanır. Bu internet sitesinin işletmecisinin verdiği talimat üzerine Google, kullanımınızı değerlendirmek ve bağlantılı hizmetler sağlayabilmek için raporlar hazırlamak üzere bu bilgiyi kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan iletilen IP adresi Google'ın diğer verileriyle birleştirilmez. Bu tanımlama bilgilerinin saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızda buna uygun ayar yapabilirsiniz. Ayrıca, İnternet Sitemizde, istatistik amaçlı AdWords ve double-click-Cookies (çerez) de kullanılmaktadır.

   

  Üçüncü taraf çerezleri ve kendi çerezlerimizi, internet sitelerinde kişiselleştirilmiş reklamları size göstermek için kullanıyoruz. Buna "tekrar hedefleme" denilmekte olup İnternet Sitemizde gezindiğiniz sayfaları, görüntülediğiniz ürünleri ve size gösterilen reklam alanı (banner) çalışmalarına tıklamalarınızı baz almayı amaçlar. Ayrıca çerezleri, kullanıcıların üçüncü taraf internet sitelerindekileri de içerecek şekilde çevrimiçi (online) reklamlar gösterildikten sonra Platformumuzla nasıl etkileşime geçtiğini görebilmek için çevrimiçi (online) pazarlama kampanyalarımızın bir parçası olarak kullanıyoruz. İstediğiniz zaman tarayıcınızdan bu çerezleri silebilirsiniz.

   

  Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Eğer bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızdan ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda Platform üzerindeki tüm işlevleri tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

   

  3. İşlenen Kişisel Veriler

   

  İşlenen kişisel verileriniz, Villa Biz ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, genel itibarı ile işlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

   

  Kimlik Bilgisi

   

  Platform’a üye olurken, Platform üzerinden bilet alırken, araç kiralarken, villa veya otel rezervasyonu yaparken ve benzeri hizmetlerde, canlı destek veya çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmelerde ve her türlü başvurunuzda sağlamış olduğunuz ad, soyadı, kimlik bilgileri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport numarası, uyruk vb. kişisel verileriniz.

   

  İletişim Bilgisi

   

  Platform’a üye olurken, Platform üzerinden bilet alırken, araç kiralarken, villa veya otel rezervasyonu yaparken ve benzeri hizmetlerde, canlı destek veya çağrı merkezi üzerinden yapılan görüşmelerde ve her türlü başvurunuzda sağlamış olduğunuz e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya iletişim bilgileri, adres vb. kişisel verileriniz.

   

  Müşteri (Tüketici / Misafir / Konuk vb. Sıfatlar Dahil) Bilgileri

   

  Ad, soyadı, uyruk, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, ehliyet belgesi, cinsiyet, rezervasyon bilgileri, satın alma bilgileri, fatura bilgileri, teslimat bilgileri, seyahat bilgileri, seyahat tarihleri, konaklama bilgileri, lokasyon bilgileri, rezervasyon bilgileri, müşteri işlem bilgileri, seyahat belgelerinin türü ve numarası, geçerliliğinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile verildiği ülkeye ilişkin kişisel verileriniz; çağrı merkezi kayıtları, kredi kartı ekstresi, gişe dekontları, müşteri talimatları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb. kişisel verileriniz, talep ve şikayetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçları ile dijital ortamlarda sunulan hizmetlerimizden faydalandığınız sırada oluşturduğunuz internet sitesi şifre ve parola bilgileri.

   

  Finansal Bilgiler

   

  Kredi/banka kartı bilgisi, banka hesabı bilgisi, IBAN bilgisi, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri.

   

  Hassas Veriler

   

  Mevzuatta açıkça öngörülen ve operasyonlarımız için gerekli olduğu hallerde ve açık rızanız üzerine işlenen aldığınız hizmeti etkileyebilecek olan sağlık durumunuza ilişkin gerekli bilgiler, engellilik bilgisi, HES kodu gibi özel nitelikli kişisel veriler.

   

  Pazarlama Bilgileri

   

  Pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin beğenilerini gösteren raporlar, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri ile türetilen bilgiler, anketler, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler.

   

  İşlem Güvenliği Bilgileri

   

  IP adres bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri

   

  Diğer Bilgiler

   

  Aile bireyleri ve yakın bilgisi (ilgili kişilerin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi), fiziksel mekân güvenlik bilgisi (giriş/çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, fotoğraflar, kamera ve ses kayıtları), hukuki işlem ve uyum bilgisi (adli ve idari mercilerden gelen bilgi talepleri vb.).

   

  4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  KVKK uyarınca kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Villa Biz, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi işlemektedir.

   

  Bu çerçevede, kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:

   

  Platform üzerinden, villa/otel rezervasyonu yapan ve adına villa/otel rezervasyonu yapılan kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,

  İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

  Sözleşme kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

  Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

  Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

  Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

  Müşterilerimize daha iyi bir hizmet sağlamak, müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerimize e-posta veya kısa mesaj yoluyla bilgi vermek,

  Müşteri memnuniyetini artırmak, Platform’dan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

  Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

  Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

  Mal, hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerini, finans ve muhasebe faaliyetleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek,

  Bilgi güvenliğini sağlamak,

  Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

  Bunlara ek olarak, çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen hüküm ve koşullar geçerlidir.

   

  5. Şirketimizin Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

   

  Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak;

   

  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

  Doğru ve güncel olarak,

  Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,

  İşleme amaçlarıyla bağlantılı,

  Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,

  kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmek suretiyle, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara dayanarak işlenmektedir ve aktarılmaktadır.

   

  Villa Biz ile paylaşılan kişisel veriler, Villa Biz gözetimi ve kontrolü altındadır. Villa Biz, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak aşağıdaki idari ve teknik güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isteriz. Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

   

  Villa Biz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Villa Biz’in ilgili kişisel veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Villa Biz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

   

  6. Kişisel Verilerin Aktarılması

   

  Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, yürürlükteki mevzuat ve/veya ilgili kişilerin verdiği açık rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

   

  Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında veri ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Örneğin veri aktarımı sırasında; SSL ve transport layer kullanılmaktadır.

   

  Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haiz üçüncü kişilerle, özel entegratör hizmeti veren iş ortaklarımızla, bağımsız denetim veren üçüncü kişilerle, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçindeki kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçindeki kuruluşlarla, mali müşavirlerimizle, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçindeki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçindeki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla ve iştiraklerimizle ve de bir sözleşme ilişkisi kapsamında hizmet aldığımız üçüncü kişilerle, avukatlarımızla, danışmanlarımızla ve kanunen yetkili kamu kurum ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilmektedir.

   

  7. İlgili Kişinin Hakları

   

  KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi;

   

  a. Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b. Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  e. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f. Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir.

   

  Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Villa Biz’in “Taşyaka Mah. Baha Şıkman Cad. No:10 Fethiye-MUĞLA” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile ve/veya Başvuru Formu’nu kullanmak sureti ile yazılı olarak, üyeliğinizin teyit edildiği e-posta adresiniz üzerinden veya herhangi bir üyeliğiniz bulunmuyorsa KVKK konusunda genel bilgiler almak için e-posta marifetiyle başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz Villa Biz tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

   

  Veri Sorumlusu :               Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

  VD / VKN            :               Fethiye V.D. 9251170115

  Adres    :              TAŞYAKA MAH. BAHA ŞIKMAN (PTL) CAD. KAYABAŞI IŞ HANI BLOK NO: 10 İÇ KAPI NO: 2 FETHİYE / MUĞLA

  KEP adresi          :               villabizinsaatemlak@hs01.kep.tr

  İletişim Telefonu             :              0252 350 00 71

  Ticaret Sicil No  :               FETHİYE - 14382

  MERSİS :              0925117911500001

  E-Posta adresi   :               info@villabiz.com.tr

  Whatsapp
  WhatsApp Destek!online
  WhatsApp ile iletişime devam etmek istiyor musunuz?
  REZERVASYON OLUŞTURX
  Tarihler Müsait
  Giriş Saati :Çıkış Tarihi:
  REZERVASYON DETAYLARI
  • Temizlik Ücreti
  REZERVASYON DETAYLARI
  • Ön Ödeme
  • Girişte Kalan (Nakit olarak alınır)
  • Toplam Tutar
  Müsaitlik Takvimi
  • Müsait
  • Opsiyon
  • Dolu
  • Giriş / Çıkış
  Özellik
  Genel Özellikler
  Mutfak Bilgileri
  Salon Bilgileri
  Havuz Bahçe Bilgileri
  Şömine
  Özel Bahçeli
  Full Eşyalı ve Mobilyalı
  Isıtmalı Havuz
  İnternet Bağlantısı
  Jakuzi
  Balkon/Deck/Teras
  İç Mekan Havuz
  Otopark / Park Yeri
  Yatak Sayıları
  Manzara
  Deniz
  Dağ
  Şehir
  Doğa
  Bluetooth Ses Sistemi
  Engelli Dostu
  Sıradışı Mimari
  Sauna
  Buhar Banyosu
  Bebek Yatağı
  Özel Havuz