search
  Çerez Politikası
  Çerez Politikası

   
  Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.  sahibi olduğu www.villabiz.com.tr adresli web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerine daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktadır. İşbu Çerez Aydınlatma Metni, tüm Web Sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarına hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında site ziyaretçilerinin hangi tür kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır. Villa Biz Seyahat Turizm Emlak Ticaret Ltd. Şti. web sitesi kullanıcıları  bağlı siteleri kullandıklarında geçerli Çerez Aydınlatma Metnine onay vermiş sayılır. Kullanıcıların, çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istememesi hâlinde, tarayıcı ayarlarını düzenlemek ve www.villabiz.com.tr kullanmamak kendi yükümlülüklerindedir.
   
  Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metninin hükümlerini dilediğimiz aman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.
   
  Çerez (Cookie) Nedir?
  Çerez (Cookie), Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ve bağlı web siteleri kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek ve onlara daha hızlı ve kolay ulaşabilmek adına topladığımız bilgi parçacıklarıdır. Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. kullanıcılarından edindiği bu bilgileri, kullanıcılarının beklenti ve arayışlarını kavrayarak  her bir kullanıcısına özel hizmet sunabilmek amacıyla kullanır.
  Çerezlerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
   
  Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. aşağıda belirtilen çerezleri kullanıcıların Web Sitesi’ni ziyaretleri kapsamında elektronik ortamda ve Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.’nin meşru menfaatine dayalı olarak işlemektedir. Kullanıcı deneyimlerine yönelik hedefleme ve pazarlama faaliyetleri için ise yalnızca kullanıcının açık rızasına dayalı olarak çerez işleme faaliyeti yürütülmektedir. Web Sitesi üzerinden toplanan kişisel veriler, KVKK 5. Maddedeki kişisel veri işleme şartları ve işbu Çerez Aydınlatma Metni uyarınca işlenmektedir.
   
  Hangi Çerezler, Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?
  Kullanıcılarının kısa dönemli konut, tekne kiralaması ve transfer hizmetlerinden en etkin ve verimli şekilde yararlanması amacını güden Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. , her bir kullanıcının bu hizmetlerden farklı ve kendine özgü beklentilerinin olduğunun bilincindedir. Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. bu bilinçle, müşteri deneyimlerini etkinleştirmek ve spesifize etmek için çerezler kullanmaktadır. Kullanılan çerezler ile kullanıcı deneyimleri depolanmakta ve daha efektif bir hizmet sunulmasına çalışılmaktadır. Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. nin başlıca çerez kullanma amaçları aşağıda belirtilmektedir:
  • Web Sitesi’nin aktif olarak çalışması için gerekli temel fonksiyonların yerine getirilmesi
  • Web Sitesi’nin analiz edilerek performansının artırılması
  • Web Sitesi’nin işlevselliğinin artırılarak kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlanması
  • Kullanıcılara yönelik kişiselleştirme, hedefleme ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  Web Sitesinde Kullanılan Çerezler Nelerdir?
  Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Web Sitesi’nde hem birinci taraf (doğrudan ziyaret edilen internet sitesi tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü taraf (Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. adına internet sitesi haricindeki tedarikçiler tarafından yerleştirilen) çerezler kullanılmaktadır. Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. işbu Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde aşağıda detaylı olarak açıklanan çerezler kapsamında Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ’nin hizmet aldığı aşağıda belirtilen üçüncü kişiler, iş ortakları veya tedarikçileri ile paylaşabilir.
  Google(analytics, doubleclick) 
  Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme 
  Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler 
   
  Facebook /Instagram
  Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam 
  Çerez Türü: Ticari çerezler 
   
  Hotjar 
  Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Site içi iyileştirme 
  Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler 
   
  3üncü taraf firmalar (Criteo, rtbhouse) 
  Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam 
  Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler
  İşlevsel ve Analitik 
  Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. 
   
  Üçüncü Taraf Çerezler
  Villa Biz İnşaat Emlak Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti (www.villabiz.com.tr) internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder. 
   
  Ticari çerezler 
  İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir. 
  Rezervasyon aşamasında iken sistemdeki hatalar ya da kesilmeler nedeniyle işleminiz yarım kalırsa çağrı merkezi temsilcimiz size ulaşacaktır.
   
  Çerezleri nasıl silebilirim? 
  Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz. 
  Haklarınız Nelerdir?
  KVKK 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:
  a. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
  c. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amaçlara uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme,
  d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu üçüncü kişileri öğrenme,
  e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  f. KVKK’ ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g. Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve
  h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
  Whatsapp
  WhatsApp Destek!online
  WhatsApp ile iletişime devam etmek istiyor musunuz?
  REZERVASYON OLUŞTURX
  Tarihler Müsait
  Giriş Saati :Çıkış Tarihi:
  REZERVASYON DETAYLARI
  • Temizlik Ücreti
  REZERVASYON DETAYLARI
  • Ön Ödeme
  • Girişte Kalan (Nakit olarak alınır)
  • Toplam Tutar
  Müsaitlik Takvimi
  • Müsait
  • Opsiyon
  • Dolu
  • Giriş / Çıkış
  ÖzellikÖzellik
  Genel Özellikler
  Mutfak Bilgileri
  Salon Bilgileri
  Havuz Bahçe Bilgileri
  Şömine
  Özel Bahçeli
  Full Eşyalı ve Mobilyalı
  Isıtmalı Havuz
  İnternet Bağlantısı
  Jakuzi
  Balkon/Deck/Teras
  İç Mekan Havuz
  Otopark / Park Yeri
  Yatak Sayıları
  Manzara
  Deniz
  Dağ
  Şehir
  Doğa
  Bluetooth Ses Sistemi
  Engelli Dostu
  Sıradışı Mimari
  Sauna
  Buhar Banyosu
  Bebek Yatağı
  Özel Havuz